Ang MMM at ang pamumuhay ng mga Benedictine

Noong 1934, ang aming tagapagtatag na si Marie Martin, ay sabik na naghahanap ng tahanan para sa isang grupo ng mga kababaihan na nagpakita ng interes sa nais nya na magtatag ng isang kongregasyon para sa isang misyong medikal ng mga madre. Sya ay natutuwa sa ideya na maaaring silang makatulong sa mga mongha sa Glenstal na nakararanas ng mga problema sa bago nilang bukas na paaralan, at makakuha na rin ng tulong pang ispiritual.

Ang kanyang spiritual director na si Fr. Hugh Kelly SJ, ay gustong malaman kung ang pagsasanay  sa Benedictine ay magbibigay ng  pang monasteryo o pang liturhiyang pag iisip, ang ispiritualidad na kung saan ay hindi makabubuti sa isang institusyon na pang apostoliko.
Nakita ito ni Marie sa kakaibang anggulo. Nais din nyang malaman ang pagkakaiba ng ispiritu at ang pagsasanay  pang spiritual ng mga Benedictine. Pinag aralan din nya ang mga sulatin ng tanyag na Irish monk at abbot na si Dom Columba Marmion. Nais din nyang malilok sa kanyang bagong tatag na missionary society ang ispiritual na tradisyon na subok na sa loob ng maraming siglo. Ang espiritu ng patakaran ng San Benedict ay magbibigay ng tiyak na kalayaan, at kasabay nito, ang pangakong kinakailangan upang  makamtan ang bisyon ng medical missionary congregation. Ang tuntunin ay maingat na iuukit sa konstitusyon ng MMM.
 
Ng makilala ni Nora Leydon Si Marie Martin, sya ay 27 taong gulang. Mula sa Kilmactranny, Co. Sligo, sya ay nagtrabaho bilang secretarya ni Fr. Patrick Whitney, ng noon ay bagong tatag na St. Patrick’s Missionary Society. Noong March 19,1934, ng dumating si Nora sa Glenstal upang sumama kay Marie, ang simula ng kinabukasan ng kongregasyon ng MMM ay nabuo. At tatlong taon pa bago  pormal na itatag ang MMM.
Makalipas ang maikling panahon, Si Bridie O’Rouoke ay dumating sa Glenstal. Ginamit nya ang pangalang Sister M. Magdalen at sumama sya sa pagpapalaganap ng mga pasimulang gawain ng MMM hanggang sa pagtanda nya. Sumakabilang buhay sya noong Nov. 11, 2008. Lagi nyang sinasabi na ang ehemplo ng mga monghe ang nagmarka sa kanya, higit kaysa sa alituntunin. Isinulat din nya ng nakalipas na taon ang Ang Pamumuhay ng mga Benedictine: Ang Personal na Pahayag.

Si Carrie Nichols ay ipinanganak sa Dublin at bininyagan sa simbahan ng St. Paul sa Arran Quay, kaparehong simbahan kung saan si Dom Marmion ay bininyagan – na lagi nyang pinapaalala sa amin. Sya ay 18 taong gulang pa lamang ng mamulat sya sa kagustuhan- para sa medical missionary congregation. Sumali sya sa maliit na grupo na nanguna sa Glenstal noong 1936. Ang espiritu ng San Benedict ang bumighani sa kanyang batang puso.

Ang maliit na komunidad ay unti unting lumaki at nagbigay ng tulong sa mga monghe para maipatayo ang panlalaking paaralan sa Glenstal. At noong Pebrero 11, 1936, ang Vatican ay naglabas ng utos na hinintay ni Marie Martin ng mahigit na 20 taon.  Na simula ngayon, ang mga kababaihan sa pangrelihiyosong misyon ay pinapayagan , hinihikayat, na maging kasapi sa obstetrics at siruhiya. Sa wagas, nagbukas na ang pinto para maitatag ang Misyong Medikal ni Maria.

Oras na para iwanan ang ispiriutal na pagaalaga na inilaan ng Glenstal sa samahan ng mga batang misyonero. Sa loob ng ilang buwan, ang maliit na grupo ay maghahanda na papuntang Africa. Ngunit ang koneksyon sa pagitan ng Misyong Medikal ni Maria at ng Monasteryo ng Benedictine ng Glenstal ay magpapatuloy pa hanggang sa darating pang mga taon.

Search...