Mga hakbang para mapabilang na maging madre ng MMM

Ang unang hakbang upang maging isang madre ng MMM,ay alamin kung sino ang Vocation Director na pinakamalapit sa inyo. Kung ikaw ay interesado ,makipag ugnayan sa amin,sabihin kung saang bansa ka naroon at iuugnay namin kayo sa pinakamalapit na Vocation Director.

madeleine-a1At kung ikaw ay naiugnay na sa iyong Vocation Director, magkakaroon naman ng panahon kung saan ikaw ay kanyang tutulungan na maliwanagan sa iyong tawag o calling. At kung pareho kayong naniniwala na ang MMM ay nararapat sa iyo, isang pormal na interbyu naman ang isasaayos. Nasa kanang larawan naman si Sister Madeleine Le Blanc, ang aming Vocation Director sa USA. Kung ikaw naman ay naninirahan sa USA o Canada mag email lang sa kanya sa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ugwuliri_teresaAng susunod na hakbang naman ay ang Postulancy, ang tagal nito ay pabago bago, maaaring ilang buwan lang ,isang taon o mas higit pa. Ilan sa panahong ito ay gugugulin mo sa paninirahan sa komunidad ng mga tinatawag na madre ng MMM. Nasa kaliwang larawan si Sister Teresa Ugwuliri. Matapos ang ilang taong misyon sa Malawi, siya ay bumalik na sa Nigeria kung saan responsable sya sa komunidad ng mga postulants sa nasabing bansa habang kanilang natututunan ang tungkol sa buhay ng MMM at ang mga pagsubok na haharapin nila sa panahong darating.

Ang pangalawang hakbang para sa kandidata na nais magtiyaga ay ang Nobisyada. Ang unang taon ay kilala bilang Ispiritwal na Taon. Ito ang panahon ng mataimtim na dasal at pag aaral tungkol sa kasaysayan at karisma ng MMM at ng misyon ng simbahan sa mundo.

Sa ikalawang taon ng nobisyada, ang buhay sa panalangin at pag aaral ay sinasamahan ng ilang aktibong karanasan sa pag miministro sa mahihirap.Pangkaraniwang sumasali ang mga nobisyada sa inter-Congregational study ng grupo. Ito ay karagdagang oras para sa pagninilay at pag aaral, habang pinagsasama sama ang mga babae at lalaki ng ibat ibang samahang pangrelihiyoso., at matuto sa mga kasanayan sa pagkilala sa sarili, pagpapaunlad ng katauhan, at karagdagang pananaw sa ispiritwalidad at sa buhay na may misyon.

dervilla_crop1Sa kasalukuyan, may dalawa kaming nobisyada, ang isa ay nasa Nairobi, Kenya, at ang isa naman ay nasa Ibadan, Nigeria. Ngunit ang pormasyon ay lagging pinag aaralan.

Ilang taon ang nakalipas, tinanong namin ang bawat director ng dalawang nobisyada kung sino ang dapat na maging MMM? Sinagot nila ito ng may paghahamon. Kung nais mong mabasa ang kanilang kasagutan,Click here. Si Sister Dervilla O'Donnell, nasa kanang larawan ay isa sa mga may akda ng repleksyon.

Ang ikatlong hakbang ay ang pagkumpleto ng nobisyada at matagumpay na assessment. Ang Unang Pagsasabi ng madre ng kanyang pangako. Ito ay pansamantalang pangako ng madre kung kalian ni re renew nya ang kanyan pangako taon taon. Sa taon na pansamantalang pangako, ang mga madre ay itinatalaga sa bawat misyon. Normal lamang na sa panahong ito ay dumating sila sa desisyong hindi ang buhay na ito ang nararapat sa kanila. Ilan sa kanila na hindi nagpatuloy sa landas na ito ay nakadama na ang kanilang natutunan ay mahalaga at nanatiling kaibigan ang mga taga MMM kahit na ang kanilang buhay ay ibang direksyon na.

Search...