Tagalog Intro

Salamat po sa pagbisita ninyo sa website na Misyong Medikal ni Maria!

rosalinda_small

Ang mga pahina tungkol sa Bokasyon ng Misyong Medikal ni Maria ay mayroon na  sa Tagalog.

Ang pagsasalin sa iba pang seksyon ng website ay nasa proseso pa.

 

Bokasyon para sa Misyong Medikal ni Maria

 

 

 

Search...