Ang madreng si joanne kelly

Pagsasaayos ng Misyon

Ni Sister Jo Anne Kelly MMM

Ngayon, ang isang batang babae na interesado sa pagsali sa MMM ay kailangang makipag ugnayan sa amin sa mahabang panahon bago sya tuluyang makasapi sa aming komunidad.Ang panahong ito ay magtatagal ng halos isang taon: sabi ni Sister Jo Anne Kelly, na noon ay isa sa mga babaeng director ng MMM sa Nigeria, at kabilang sa mga gawain ng Formation for Mission sa loob ng 30 taon.   Karamihan sa mga MMM sa Nigeria na ngayon ay seasoned misiionaries, ay dumating sa ilalim ng pamumuno ni Sister Jo Anne Kelly.

jo_anne_kelly1aSa mga unang hakbang ng preparasyon, dapat muna kaming kilalanin ng batang babae at ganun din kami sa kanya. Ito ay mangyayari sa pamamagitan ng mga liham at mga pagbisita sa aming komunidad. Pangkaraniwan kami ay iniimbitahan sa kanyang tahanan o di kaya'y sa kanyang pinapasukang trabaho o pinag-aaralan. Kung pinili ng babae ang buhay ng pagiging isang Medical Missionary of Mary, ito ay ang kagustuhan nyang mapabilang sa MMM na magiging pangunahing pamilya nya. At habang malayo sya sa kanyang tunay na pamilya,  tinutulungan naman namin ang pamilya na maintindihan ang desisyon na pinili ng kanilang anak  Kailangan din nilang tumulong upang makita nila na ang aming buhay ay walang kapanatagan, mapanganib, at laging handa na pumunta sa mga magugulong lugar.

Isa pang bagay na importante sa mga pamilya sa Africa ay tulungan ang mga magulang na maintindihan na bilang misyonero, kami ay ililibing sa lugar kung san kami ay mamamatay. Kami ay talagang pumupunta sa magkakaiba ang kultura, at ang ibang pamilya ay nahihirapang tanggapin ito sa kadahilanang salungat ito sa kanilang tradisyon.

Hindi madaling buhay ang MMM!

Kung ang isang bababe ay nagpasyang manatili sa amin, kailangan nyang dumalo sa isang retreat kasama ng iba pa para sa isang tiyak na paksa tungkol sa pamumuhay ng MMM. Para sa retreat, ang ibang matatagal ng madre ng MMM, at iba pang kabataan na dati ng kasali sa programa ay nandon para tumulong. Kung sa palagay nang kandidata at ng vocation directress na sya ay handa na, isang interbyu ang isasagawa kasama ang mga piling tagapagtanong. Akala tuloy ng ibang tao ito ay isang mahigpit na pagsubok. Ang buhay ng MMM ay hindi sadyang madali, pilit naming tinutulungang maintindihan ito ng kandidata mula sa simula. Kailangan din nyang magdala ng isang bagong report  na pang medical at pangkaisipan. Ito ang mga kinakailangan sa pagsali sa halos lahat na pangrelihiyosong komunidad ngayon. Marami ang umaabot dito at sa ibang kadahilanan ay hindi na itinutuloy.

Oo, malaki ang pagkakaiba sa pagitan ng mundo at pamumuhay ng mga kabataang babae ngayon at noong bago pa lang ako sa gawain na ito. Nung nag upisa ako, mas maraming disiplina sa pamilya, mas siguradong pamumuhay, at mas kaunting problema sa pag-uugali sa lipunan. Ngayon, parang nagiging mahirap para sa kabataan ang malaman kung ano ang gusto nilang mangyari sa buhay nila. Kaya, ang pagkilala sa bokasyon ay napaka importante. Sinusubukan naming tumulong upang malaman kung talagang naghahanap sila upang maipagkaloob nila ang kanilang buhay sa Diyos, o di kayay naghahanap lang ng kasiguraduhan, o di kayay pagkakataon upang makapag aral o iba pa.Sa tingin ko sinuman ang sumubok na pumasok sa pangrelihiyosong buhay ngayon ay isang matapang na tao, dahil magiging iba sya sa kanyang mga kaibigan pagdating sa pamumuhay, ambisyon, at pangganyak.

Ang hinahanap namin sa isang kabataang babae na sumali sa amin ay ang pangako kay Kristo, mga ideya sa layunin ni Kristo, at ang pagtanggap sa MMM - ang misyon ng panggagamot. Nais naming makita ang pagmamahal dito, kahit na sa ibang antas. Kailangan din nyang maipakita ang pang unawa, sa sakripisyo, na ang buhay na ito ay nangangahulugan na isusuko mo ang maraming bagay.

Naghahanap kami ng isang tao na simpleng masayahin, at malaya na mamili kung ano ang nais nya.  Oo kailangan din nya na mabuhay ng malaya. At tungkol dito ang pangunahing pormasyon ng aming programa.

Paano nakapanghihikayat ang MMM?

Maaari kang magtaka kung ano ang dahilan at ang mga kabataang babae ay gumagawa ng ganitong sakripisyo. Anong meron ang buhay ng MMM na nakapangaakit?

Ang bokasyon ay palaging misteryo.  Ang mga kabataan ay mapagbigay at nais nilang ialay ang buhay nila sa Diyos at sa mga tao. Nais nila na makatulong lalo na sa mga nangangailangan. Marami ang hindi masaya sa mundong ito-kung paano ang mahirap ay lalong naghihirap,  nandyan ang sobrang pagdurusa - at nais nilang makagawa ng pagbabago. Alam nila na ang MMM ang magbibigay sa kanila ng pagkakataon upang makasali sa isang makabuluhang daan.

Sa Nigeria, kapag nagpunta sa aming komunidad ang mga kababaihan, sila ay nanggaling sa tradisyonal na karanasan,  sa kultura at simbahan. Sa unang taon ng programa, bago kami gumawa ng isang bagay tungkol sa pagpapaunlad ng katauhan, ng personal na pagsulong,ang pagtatrabaho kasama ng Banal na Kasulatan sa pamamaraang iba sa  kanilang nakagisnan, at ang matuto kung paano maka ugnay sa Diyos, mababago nito ang kanilang buong pag iisip - kahit pagbali baligtarin pa. Para bang magbabago na ang kanilang pananaw sa mundo, sa Diyos at sa kanilang sarili.

Kasigasigan

Sa unang taon, karaniwan ng may pambihirang kasigasigan, ang kasiyahan sa pagtuklas mo sa lahat ng ito. Hindi ko ito maipaliwanag.  Para ba itong pagbubukas ng tao sa kanyang sarili na hindi nya naisip na mangyayari sa kanya. Ang magsalita sa mas malawak na pananaw ay hindi sapat upang mailarawan ito. Sya ay nagbubukas ng panibagong daan patungo sa Diyos, sa kanyang sarili, sa ibang tao at sa kanilang mga pangangailangan. Ito ay nagyayari kahit kanino sa magkakaibang paraan at magkakaibang antas at marami ka ring pagsubok at sakit upang makarating sa iyong paroroonan. Kailangan dito ng maraming pagbabalik tanaw sa buhay, at kung ano ang kabutihan nito sa sarili, sa iyong araw, sa Banal na Kasulatan, kung ano ang sinasabi at ginagawa ni Kristo sa iyong buhay.

Kapag sumali na sila sa komunidad, responsibilidad na ng mga kababaihan ang pamamalakad sa bahay, ang mga gastusin, ang pamimili, pagluluto, paglilinis ng bahay, pagkukumpuni at ang bukirin. Mayroon din silang mahabang panahon ng pagtatrabaho sa apostolada, maaaring isa sa aming mga ospital, klinika, o sa ibang aspeto ng trabaho na ginagawa ng MMM. Ito ang nagpapanatili sa kanilang pagsasama ng mga mahihirap at ng mga nagangailangan. Ito rin ang nagbibigay sa kanilang ng oportunidad upang mapagmuni nila ang kanilang nagging karanasan at kung ano ang nagagawa nito sa kanilang sarili.

Mayron ding mga gawaing grupo. Kasama dito ang pangkaraniwang paksa katulad ng pagdadasal, ispiritwal na pagbabasa,  ang banal na kasulatan, katekismo at ang Kristiyanong pag aaral para sa isang malalim na pananampalataya at  relasyon sa Diyos. Mayroon ding pagpapakilala sa buhay pangrelihiyon, ang kasaysayan ng MMM, at ang paniniwala sa aming karisma at sa mga misyon na inaakap namin.

Kasama sa trabaho ng grupo ang paghusga sa mga kasama. Sa kurso ng pormasyon ng programa,kailangang matutunan ng mga kabataan ang harapin ang bawat isa at madinig ang kanilang sinasabi. Pinag aaralan din nila ang mga sarili. Ang mga kababaihang ito ay magiging mga lider sa kani-kanilang mga gawain pagdating ng kanilang panahon. Sa unang pormasyon nakikilala na ang natural na lider, ngunit kailangan ding hikayatin ang bawat isa. Ang bawat isa ay may kakayanang mamuno. Para sa akin, ang makasama sa gawaing ito ay isang magandang karanasan. At higit sa lahat natuto akong mamuhay sa aking mga aral. Ito na ang pinakamalaking regalo sa aking pansariling pag unlad.

Search...