Bokasyon para sa mysyong medical ni maria

 Ang bokasyon ng MMM

ahanonu_grace1Ang imbitasyon na maging isang Medical Missionary of Mary ay nanggaling mula sa Diyos. Ang sabi sa ating konstitusyon " Ikaw ay tinawag para sa isang katangi tanging pakikipagsapalaran..."

Ang aming misyon ay isang pakikipagsapalaran ng pananampalataya na maaaring maghatid sa atin sa mga pinaka dulo at liblib na lugar sa ating daigdig. At pag nandon na, ipinakikita natin ang pagmamahal ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng panggagamot, katulad ng ginawa ni Hesus sa mundo. Sa kaibuturan ng aming panggagamot ay partikular kami sa kalusugan ng mga ina at mga anak.  

borda-mc_small1Ito ay maaaring gawin sa mga ospital, sa pampublikong pagamutan, o kaya'y sa parokya na mayroong pangkat ng mga mangagamot mula sa taong bayan. Pati na rin ang mga madre na may kwalipikasyon sa larangan ng panggagamot, ang misyon ng MMM ay nangangailangan din ng mga madre na may alam sa teolohiya, sa pamamahala ng negosyo, IT at iba pa. Sa katunayan, walang talento ang hindi magagamit sa Medical Missionaries of Mary.

Ang aming ispiritwalidad ay base sa sinaunang tradisyon ng San Benedict. Kahit na kami ay aktibo sa lahat ng bagay sa mundo, sa puso naming kami ay mapag muni muni. Ang moto ng MMM ay nagmula at itinatag sa pagmamahal(Ephesians 3:17)  

Layunin n gaming Misyon: Bilang Medical Missionaries of Mary, sa mundong malalim at nahahati sa karahasan, kami ang mga kababaihan sa apoy na may gamot na  pagmamahal ng Diyos. Dala ang aming pasakit at kahinaan, pumupunta kami sa mga taong magkakaiba ang kultura, kung saan ang pangangailangan ng tao ay malaki. Ang paniniwala sa  magkakaugnay na likha ng Diyos ay pilit na naming niyayakap ang banal na lunas at gawain para sa pagkakasundo, hustisya at katahimikan.

Nasaan tayo: Sa aming Home Page ay makikita kung saan saang bansa matatagpuan ang komunidad ng MMM. Sa kasalukuyan aabot ng 400 ang aming mga madre mula sa 16 ibat ibang nasyonalidad.

Marami kang malalaman tungkol sa aming buhay bilang Medical Missionary of Mary kung babasahin mo ang mga kasagutan sa mga Tanong ng mga kabataang babae sa amin. Kung nararamdaman mong tinatawag ka ng Diyos tungo sa MMM, maaari mong malaman kung ano ang mga hakbang upang maging isang Medical Missionary of Mary.

Marami kang mababasa galing sa mga karanasan ng MMM Vocation Director,  si Jo Anne Kelly

Dalawang Novice Director ang sumagot sa tanong na Sino ang may nais na maging MMM?

Makipag-ugnayan sa amin sa inyong mga katanungan. Kami ay malulugod kung makakarinig sa inyo! At makatatanggap agad kayo ng personal na  kasagutan.

donors_skydiversHindi lahat ay tinawag upang maging madre. Ang iba ay tinawag ng Diyos sa ibang landas upang gampanan ang mga parte para sa iba pang mga kaanak. Hindi mo na kailangang tumalon gamit ang parasyut upang makalikom ng pondo para sa amin kagaya ni Chris Hemsley! Bawat isang myembro ng MMM ay may ibang pamamaraan sa pagsali - at ang bawat isa ay naiiba.

Marami ka pang malalaman tungkol sa pagsali sa aming pamilya sa pamagitan ng pagpili sa mga links sa ibaba..  

Associate MembersVolunteers | Prayer CircleSpecial Friends  

 

Search...