Swahili intro

Asante kwa kutembelea tovuti ya masista Wamisionari wa Tiba wa Maria

levina_samky_path1Kurasa kuhusu Wito katika shirika la Wamisionari wa Tiba wa Maria sasa zinapatikana katika Ki-Swahili.

Kazi ya kutafsiri sehemu zingine za tovuti inaendelea.

Wito wa Wamisionari wa Tiba wa Maria

Search...